De Heilige Geest leeft Jezus door jou heen

Sommige christenen gaan met de Heilige Geest om, zoals een groepje schoolkinderen dat van hun schoolmeester te horen kreeg dat hij in verband met een cursus een dag weg zou blijven. Hij vertelde zijn leerlingen dat hij hen niet alleen zou laten en dat meester Jeroen zijn plaats zou innemen. Hij zou meester Jeroen instrueren over het programma dat gevolgd zou worden en over de grote en kleine problemen die zich in een klas nu eenmaal voordoen. De volgende dag waren de kinderen benieuwd hoe meester Jeroen eruit zou zien. Zou hij net zo aardig voor hen zijn en net zo behulpzaam als hun eigen meester? Sommige kinderen vonden het zo spannend dat ze tevergeefs extra vroeg naar school waren gegaan om alvast een glimp van meester Jeroen op te vangen. Pas toen ze de klas binnengingen zagen ze dat meester Jeroen al vóór hen op school gearriveerd was. Op het moment dat hij zich aan hen voorstelde, deden sommige kinderen demonstratief hun armen over elkaar en zeiden: ‘Wij wachten tot onze eigen meester weer terugkomt. Tot die tijd doen we niets!’ Meester Jeroen reageerde verbaasd: ‘Jongens en meisjes, jullie meester heeft toch verteld dat ik komen zou? Hij heeft mij precies verteld wat ik jullie vandaag mag leren. Hij heeft het allemaal met mij doorgesproken en mij de opdracht gegeven jullie te helpen. Zullen we onze spullen pakken en samen aan het werk gaan?’ Tot verdriet van meester Jeroen hebben een paar leerlingen de hele dag met hun armen over elkaar zitten wachten tot hun eigen meester terug zou komen.

Lange tijd was dit de dagelijkse gang van zaken voor veel christenen als we spreken over de Plaatsvervanger van onze Meester Jezus Christus. Op deze wijze bedroefden we de Heilige Geest en hebben we Hem voor een groot deel buiten spel gezet in ons leven en in de kerk. God zij dank zien we een kentering in ons land. We zitten niet langer met onze armen over elkaar, maar strekken onze armen uit naar de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij zoekt mensen die Hem toestaan het leven van Jezus door hen heen te leven. De Geest van Jezus wil ons helpen de bediening van 
Jezus op een gebalanceerde
en ontspannen wijze voort te zetten.

Uit: Gods Geest in en op ons (NIEUW!)