De komst van de nieuwe Adam

God is nooit van zijn plan afgeweken. In zijn nooit falende liefde besloot Hij ons niet aan ons lot over te laten. Zijn droom staat Hem nog steeds helder voor ogen: een aarde vol mensen die Hem en elkaar volkomen liefhebben.

Direct na de zondeval deelde Hij Adam en Eva mee dat er een mens geboren zou worden die de heerschappij van de duivel over deze aarde zou verbreken. Door middel van een scheppingswonder schiep God een nieuwe ‘Adam’ in de baarmoeder van Maria. Net als de eerste Adam zou Hij een Man zonder zonde zijn. Na de zondeval was er nooit iemand geweest als Adam en Eva: een mens zonder zonde. Met de komst van Jezus veranderde dit. Hij was dan ook niet een mens zoals wij. Jezus had – in tegenstelling tot alle andere mensen – een goddelijke natuur. Hij kende geen zondige hartstochten of verkeerde begeertes. Hij had een zuivere ziel en een pure geest. In alles was Hij God gehoorzaam. Wel is Jezus, net als de eerste Adam, in alle dingen verzocht geweest. Hierin zondigde Hij echter niet. De duivel heeft Hem zelfs veertig dagen lang verzocht om Hem te doen zondigen. In tegenstelling tot de eerste Adam, slaagde Jezus voor deze ‘test’ omdat Hij het Woord van God hanteerde als een vlijmscherp zwaard.

In het leven van Jezus werden Gods droom, Gods beeld en gelijkenis zichtbaar. Door de genade van God kwam Jezus Christus, de laatste Adam, onze gebroken wereld binnen om ons te redden en te verlossen van onze zondeschuld. Hij doorkruiste het vijandige gebied vrijmoedig en genas en bevrijdde allen die door de duivel overweldigd waren.

Uit: De droom van God (glossy)

Speciale kerstactie

Dit jaar herhalen we onze kerstactie van vorig jaar! Wat een zegen om het evangelie door te geven, juist in de adventsweken waarin we toeleven naar het grootste cadeau dat ooit is gegeven: de geboorte van Jezus Christus op deze aarde. Doe je mee?

Voor iedere bestelde glossy ontvangt u een extra exemplaar gratis om door te geven.
Dit geldt ook voor andere aantallen, bijvoorbeeld:
2 bestellen = 4 ontvangen
5 bestellen = 10 ontvangen

Deze actie is geldig tot en met 22 december 2017.