De tafel van de Heer is altijd voor jou gedekt

David zingt het uit in Psalm 23: ‘U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.’ De Goede Herder nodigt je uit om met Hem aan tafel te gaan voor de ogen van je ‘vijanden’. In moeilijke tijden heb je immers de neiging om je ogen van de Goede Herder af te wenden en ze te richten op de vijand. Of die vijand nu een ziekte is, een zware teleurstelling, een moeilijke werksituatie, dreigend ontslag, een stukgelopen relatie of een ander probleem dat je maar niet de baas wordt. Psalm 23 moedigt je aan om te genieten van de aanwezigheid van de Goede Herder en maaltijd te houden voor het oog van de vijand. De tafel van de Heer, in gezelschap van de Goede Herder, is altijd gedekt. Vierentwintig uur per etmaal, zeven dagen per week mag je genieten van die tafelgemeenschap met de Goede Herder. Richt je ogen niet op je omstandigheden. Laat je ogen gericht zijn op Jezus. Hij heeft jou op overwinningsgrond geplaatst. Een wereldberoemde hymne vertolkt het prachtig: Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. (Richt je ogen op Jezus. Kijk Hem aan in zijn stralende gezicht en alle dingen van de aarde zullen vervagen in het licht van zijn glorie en genade.) De Goede Herder nodigt je uit om voor de ogen van je vijanden maaltijd met Hem te houden. Voor de ogen van wie jou benauwen houd jij je ogen gericht op de Goede Herder.

Uit: De Goede Herder