Door Hem is de weg naar de Vader vrij

God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren.
PAULUS in Romeinen 5:8, NBV

De dag waarop Jezus stierf stonden er drie executies gepland, waaronder die van Barabbas. Hij was gearresteerd omdat hij tenminste één man gedood had in een opstand (Marcus 15:7). Ze hadden hem gevangengenomen en nu zat hij in de dodencel te wachten om de volgende dag gekruisigd te worden. Net als Jezus zal Barabbas die nacht, met de dood voor ogen, niet veel hebben geslapen. De naam Barabbas was een veel voorkomende naam en betekent ‘zoon van de vader’. Ik denk dat je Barabbas mag zien als een vertegenwoordiger van het menselijke ras. Zijn leven vol rebellie, geweld en dood vertegenwoordigt jouw zondige en rebelse natuur. God heeft Barabbas en jou zijn grote liefde getoond door Jezus te sturen en Hem voor jou te laten sterven toen jij nog een zondaar was. Jij bent net als Barabbas – ‘zoon van de Vader’ – bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven: ‘Vroeger had u geen band met God en was u Hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar nu heeft Hij door Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem zult staan’ (Kolossenzen 1:21-22, GN).

Jezus stierf aan het kruis dat oorspronkelijk voor Barabbas was bedoeld. Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. De vraag is of jij begrijpt dat Jezus de straf – die jij verdiende – gedragen heeft, zodat jij vrij tot God de Vader mag gaan.

Uit: Begin je dag met God