Durf het aan met God

Gods plan met Maria uit Nazareth was bijzonder. Ze was ondertrouwd met Jozef, de timmerman. Volgens Joodse traditie was hij bezig een huis voor hen te bouwen. Als het huis klaar was, zou hij haar roepen en zouden ze gaan trouwen. Midden in de huwelijksvoorbereidingen verscheen plotseling de engel Gabriël aan Maria. Hij zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria was begenadigd omdat God haar had uitgekozen de moeder van Jezus te worden. Dat was Gods plan voor haar leven. Ze zou niet op een natuurlijke manier zwanger worden. De kracht van de Heilige Geest zou over haar komen en een scheppingswonder in haar baarmoeder verrichten. Jezus zou niet het erfelijk materiaal van zijn adoptievader Jozef, maar van zijn Vader in de hemel ontvangen. Kon Maria dit geloven? Zou haar familie dit geloven? En Jozef? Hoe zouden zij op dit ‘nieuws’ reageren? Zoveel vragen zullen er door Maria’s hoofd zijn gegaan. De belangrijkste vraag was of Maria de regie van haar leven aan God wilde overgeven. Durfde ze de plaats in te nemen die God voor haar had uitgedacht in zijn reddingsplan voor de wereld? Maria durfde het aan met God. Zij antwoordde: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38). Daarom is zij voor mij een groot voorbeeld.

Uit: Begin je dag met God