Een Heilige kerk is een veilige kerk

Een heilige kerk is een veilige kerk. Jezus was heilig, daarom voelden zondaars zich veilig bij Hem. Zij keken in zijn ogen en zagen geen afwijzing of veroordeling. Ze zagen enkel onvoorwaardelijke, volmaakte liefde. Daarom is een kerk pas heilig als de zondaars zich er veilig voelen. In een heilige kerk worden zondaars met open armen welkom geheten. Gods onvoorwaardelijke liefde creëert een veilige omgeving. Waar Gods liefde woont is het veilig thuiskomen. Jezus omringde zich met zondaren, zo ook de kerk. Jezus zocht de zondaren op, zo ook de kerk. Jezus ging met hen aan tafel, zo ook de kerk. Als kerk zijn we een vriend van zondaars en twijfelaars en mogen we ons ja-gezicht laten zien dat Gods ja-gezicht weerspiegelt. We zullen hen bescherming bieden voordat ze hun zonden belijden, berouw hebben of zich bekeren. Geleid door de Geest van genade en waarheid zullen we hen versterken, bemoedigen en in eer herstellen. We nodigen hen uit om hun oude kleren af te leggen en het beste kleed aan te trekken. We mogen hen een ring om hun vinger doen en sandalen aan hun voeten, zodat ze met ons het huis van liefde kunnen binnengaan om hier voor altijd te wonen.

Uit: Live in Love (NIEUW!)