Geef Hem de ruimte

Daarmee doe je Hem een groot plezier en jezelf ook

Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt,
omdat het Hem behaagt.

Filippenzen 2:13

God houdt van genieten. Terwijl Hij bezig is met zijn scheppingswerk, doet Hij regelmatig een stapje naar achteren om te bewonderen wat Hij tot stand brengt: ‘En God zag dat het goed was.’ En na de zesde dag, als Hij de mens gemaakt heeft, ziet Hij zelfs dat het zeer goed is. ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’, klinkt er uit de hemel als Jezus in de Jordaan staat (Mat. 3:17). Andere vertalingen gebruiken het woord ‘welbehagen’, wat je ook mag vertalen met ‘plezier’ of ‘genoegen’. De Vader heeft plezier in zijn Zoon, Hij kijkt met genoegen naar Hem. In de tekst van vandaag lees je dat God er ook plezier in heeft om in jou te werken. Hij wil dat jij op zijn Zoon Jezus gaat lijken, iedere dag een beetje meer.

Misschien probeer je dat op eigen kracht voor elkaar te krijgen, maar faal je keer op keer. Je kunt er moedeloos van worden. Waarom vraagt God dingen van je die jij niet kunt? Omdat Hij het zelf in jou wil doen!

Hij wil in jou doen wat je zelf niet kunt. Hij geeft je de wijsheid en het vermogen om te doen wat Hij vraagt. Hij legt zijn verlangen in jouw hart. Hij geeft je de kracht om buitengewone dingen te doen. Om in de voetsporen van Jezus te treden. Geef Hem alle ruimte om in je hart te werken. Daarmee doe je Hem een groot plezier, en jezelf ook.

Uit: Glow – Dagboek voor vrouwen, door vrouwen – door Gerdien Lammers