Gemaakt voor zijn doel

‘U houdt mij aan uw hand en leidt mij volgens uw plan’
Psalm 73:23-24

Er zijn veel verhalen te vertellen over mannen en vrouwen die ‘ja’ hebben gezegd tegen Gods plan voor hun leven. Denk niet dat het hier om slechts enkele hoofdrolspelers in de Bijbel gaat. Denk niet dat jouw leven te onbeduidend of zonder betekenis is voor God om een aandeel te hebben in zijn goddelijk plan. Koning Salomo schreef: ‘De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel’ (Spreuken 16:4).

Het Hebreeuwse woord voor ‘doel’ komt van het Hebreeuwse werkwoord dat ‘antwoord geven’ betekent. Wat betekent dit? Dat God alles, dus ook mij, geschapen heeft voor zijn doel. En dat Hij hoopt dat ik positief zal reageren op zijn plan door zowel mijn hart, als ook mijn leven aan Hem te geven. Wil ik een instrument zijn in zijn hand, inzetbaar zoals Hij wil? Ben ik beschikbaar en ben ik bereid de rol te spelen in het script dat Hij geschreven heeft?

Ken ik Gods plan voor mijn leven? Het plan dat past binnen het veel grotere plan dat God al voor de schepping van deze wereld heeft ontworpen. Alleen dan zal ik kunnen bloeien waar God mij heeft geplant. Wat er ook op mijn weg komt en in welke situatie ik ook verzeild raak. Ik wil op zoek gaan naar Gods plan voor mijn leven, totdat ik weet wat God met mij voor heeft.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…