God geeft vrijheid

Waarom geeft God ons zoveel vrijheid dat wij ons van Hem en van elkaar kunnen afkeren? Het antwoord wordt gevonden in zijn liefde. Als God uit liefde de mens een vrije wil geeft, moet Hij ook ruimte laten voor de mogelijkheid dat mensen misbruik maken van die vrijheid. Vrijheid kan alleen echte vrijheid zijn als wij de ruimte hebben om niet lief te hebben. God wil alleen een relatie met ons aangaan op basis van vrijwillige liefde. Liefde is geen echte liefde als deze niet vrijwillig is. Wij kunnen alleen liefhebben als we vrij zijn om dat te doen. God heeft deze hang naar vrijheid in eenieder van ons gelegd. Alle mensen willen vrij zijn omdat ze naar Gods beeld zijn geschapen. Het verlangen naar vrijheid is niet toevallig, want God is de God van vrijheid. De Bijbel zegt: ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’ (2 Korinthe 3:17, NBV). God heeft ons het geschenk van de vrije wil geschonken als een wezenlijk onderdeel van wie we zijn. Hij wist dat wij het gelukkigst zouden zijn met een vrije wil. God heeft ons niet geschapen als een robot die mechanisch zijn wil uitvoert. Een robot die automatisch zijn liefde beantwoordt op het moment dat Hij op een knopje drukt. Een op batterijen werkende pop die ‘ik hou van jou’ zegt als hij geknuffeld wordt. Zouden we het fijn vinden als God ons zo gemaakt had? In ieder geval wil God zo niet met ons omgaan.

God heeft ons een geweldig brein gegeven dat in harmonie met onze keuzevrijheid functioneert. We hebben het vermogen om na te denken, vragen te overwegen, beslissingen te nemen en goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.

We vinden het heerlijk om vrij te zijn. Zo heeft God ons gemaakt en Hij wil dat we daarvan genieten.

Uit: Waarom grijpt God niet in?