God heeft een Ja-gezicht

Iedereen voelt zich aangetrokken tot mensen met een ja-gezicht. Het nodigt je uit om dichtbij te komen. Jezus heeft ons laten zien dat God een ja-gezicht heeft: je hoort erbij, nog voordat je in Hem gelooft. Je hoort erbij, nog voordat je je goed gedraagt. Toen de discipelen Jezus gingen volgen wisten ze nog niet dat Hij de Zoon van God was. Dat ontdekten ze pas later. Zij mochten eerst bij Jezus horen, waarna ze in Hem gingen geloven en zijn voorbeeld zouden volgen.

Jezus droeg Gods ja de wereld in. Het ja-gezicht van God werd zicht- baar en tastbaar in zijn leven. Jezus zei ja tegen de blindgeborene die door de farizeeën uit de synagoge werd gegooid omdat Hij hem genezen had. Jezus zei ja tegen de overspelige vrouw die door de farizeeën op heterdaad was betrapt en voor zijn voeten werd gegooid om gestenigd te worden. Jezus zei ja tegen de prostituee die tot ergernis van Simon de farizeeër ongenodigd zijn huis binnenkwam om de voeten van Jezus te zalven met olie. In de ogen van Jezus stond met grote letters JA geschreven: ‘JA, Ik geloof in jou, zoals God gelooft in jou!’ Jezus was in alles sprekend zijn Vader. Hij sprak zoals de Vader Hem gezegd had te zullen spreken. Hij deed alleen wat Hij de Vader zag doen. Hij was in alles één met Hem en vertegenwoordigde zijn Vader als de volmaakte beelddrager. Paulus schrijft: ‘De Zoon van God, Jezus Christus, … was niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja’ (2 Korintiërs 1:19, NBV). Wie Jezus leert kennen, ontdekt wie de Vader is: God heeft een ja-gezicht!

Uit: Live in love