God is een beloner

Op een ochtend werd ik vroeg wakker en hoorde ik een zachte stem zeggen: ‘God is een beloner!’ Ik was nog watsoezig en draaide me om. Opnieuw hoorde ik: ‘God is een beloner!’ De woorden klonken nu zo helder en krachtig alsof er iemand naast me stond. Terwijl ik me afvroeg wat dit betekende, hoorde ik voor de derde keer luid en duidelijk: ‘God is een beloner!’ Inmiddels was ik wakker genoeg om te beseffen dat deze woorden in de Bijbel staan. Ik ken ze uit mijn hoofd: Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6, NBG). Opeens besefte ik dat het mij nooit was opgevallen dat hier expliciet gezegd wordt dat God een beloner is. Mees­tal had ik in mijn prediking het eerste en laatste deel bena­drukt: ‘Als je tot God komt moet je geloven dat Hij bestaat. Je moet Hem ernstig zoeken!’ Wat er nu uitsprong waren de vier woorden: God is een beloner! Ik was helemaal wakker. Snel pakte ik mijn smartphone en las de tekst in meerdere vertalingen. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt: Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven! Hoe kunnen we God blij maken? Het antwoord is duidelijk: door te geloven dat Hij een beloner is!

Het geloof dat vreugde geeft, is het geloof dat Godeen beloner is. Zo is Hij! Je hoeft er niet je best voor te doen. Je hoeft er zeker geen ern­stig gezicht bij te trekken. De NBG­ vertaling heeft dit alsenige er ten onrechte bij gezet. In de grondtekst vind je het woord ‘ernstig’ niet terug. Het Griekse woord dat hier met ‘ernstig zoeken’ is vertaald, duidt op ‘in aanbidding tot God naderen’. God zegt niet dat Hij je zal belonen als je een goed christen bent en de Bijbel helemaal uit je hoofd kent. Hij beloont je niet omdat je de meest getalenteerde christen bent, maar omdat je in aanbidding tot Hem nadert. Omdat je naar Hem verlangt. Hij zegt: ‘Ik beloon je voor het zoeken naar Mij!’ Het Griekse werkwoord voor zoeken betekent letterlijk ‘tevoorschijn zoeken’. We zoeken God met heel ons hart om Hem te ontmoeten. Wij zoeken God niet om iets van Hem te krijgen, maar omdat we van Hem houden. We zoeken niet de beloning, maar de Beloner! Maar het is Gods natuur dat Hij ons wil zegenen. Hij beloont ons zegent ons omdat ons hart naar Hem uitgaat en we zijn liefde willen ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Omdat Hij op de eerste plaats staat. We hoeven er niet ons best voor te doen. We hoeven alleen maar te geloven dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is.

Uit: Groeien in geloof