God is geen mascotte

Laten wij de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen,
en laat die in ons midden komen,
opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden.
1 Samuel 4:3

De tekst van vandaag komt uit een verslag waarin beschreven wordt hoe het leger van Israël ten strijde trok tegen de Filistijnen. Het leger werd echter verslagen en ongeveer vierduizend joodse mannen lieten het leven. Toen kwamen de oudsten van Israël op het idee om de ark van het verbond erbij te halen. Zij maakten van de ark een mascotte die hen de overwinning moest brengen. Het leger van Israël werd opnieuw verslagen en de Filistijnen doodden die dag dertigduizend (!) Joodse mannen. De mascotte van Gods volk werd een trofee voor de Filistijnen. Zij namen de gouden ark als oorlogsbuit mee om in de tempel van Dagon te plaatsen. Toen de Filistijnen de volgende dag wakker werden, zagen ze dat hun god op zijn gezicht was gevallen vóór de ark van God. Ze zetten Dagon weer op zijn voeten, maar de volgende morgen lag hij weer op de grond. Nu waren het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen afgehakt. Alleen zijn romp lag neergebogen voor de ark van God.

God laat zich niet als een mascotte gebruiken. Toch zijn er christenen die God zien als hun geluksbrenger, een beschermer tegen ziekten en gevaren. Zij hebben God klein gemaakt. Ze maken van Hem een mascotte, maar met een mascotte heb je geen relatie. Een mascotte haal je tevoorschijn als je denkt dat je hem nodig hebt. Je draagt hem bij je in de hoop dat hij je succes zal brengen. Maar als het geluk en het succes uitblijven raakt hij steeds verder op de achtergrond. Uiteindelijk geloof je er niet meer in en gooi je hem weg.

God wil een relatie met jou. Hij wil dat je Hem leert kennen. Dank Hem voor wie Hij is.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)