God is nergens tastbaarder dan in Jezus

Wij zijn niet anders dan kinderen die blindemannetje spelen. We hebben een blinddoek voor en proberen tastend de uitgang van de donkere kamer te vinden. Daarbij botsen we op elkaar en bezorgen we elkaar de nodige pijn. Alleen kunnen we de uitgang moeilijk vinden. Een blindeman heeft iemand nodig die hem aanwijzingen geeft om de deur te vinden die naar het licht leidt. Jezus zelf heeft ons de aanwijzing gegeven dat Hij de deur is waardoor we bij God kunnen komen: ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden. Hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:9-10). In Jezus strekt God zijn handen naar je uit om zich te laten vinden. Je hoeft niet langer in het donker te blijven tasten. Nergens is God tastbaarder dan in Jezus, zijn Zoon. Jezus is Gods cadeau voor jou. Hij brengt je dicht bij God.

Uit: Hoe God naar je kijkt