God komt ons tegemoet

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen God aan hem en openbaarde Hij zichzelf met de volgende woorden: ‘Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht’ (Genesis 17:1). Dit is de eerste keer in de Bijbel dat God zich als de Almachtige openbaart. In het Hebreeuws noemt God zich El Shaddai.

Shaddai is verwant aan het woord shad, dat moederborst betekent. Hierdoor krijgt deze Godsnaam een diepere betekenis. El Shaddai is degene die voor zijn kinderen zorgt als een vrouw voor haar zuigeling. Het is de naam van de God die belooft te zullen geven. Hij staat meer gereed om te geven dan wij om te ontvangen. De almachtige God komt ons in iedere situatie tegemoet met zijn ondersteunende kracht. Telkens wanneer de Joden deze naam uitspraken, herinnerde dit hen eraan dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van de Almachtige komt en dat Hij nooit te vermoeid is om zijn barmhartigheden over zijn volk uit te gieten.

Het enige dat God van ons vraagt is: ‘Wandel voor mijn aangezicht.’ Een andere vertaling zegt: ‘Richt je steeds naar mijn wil.’ Als wij God als de Almachtige erkennen en ons steeds richten naar zijn wil dan zal Hij zich aan ons als de Almachtige openbaren. Hij belooft ons leven te leiden volgens zijn plan. Omdat God almachtig is, kan en wil Hij als geen ander de regisseur van ons leven zijn.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven …

God speelt geen enkele rol in mijn leven …

God_speelt_geen__54929673f0f91Is het niet geweldig als je kunt zeggen: ‘God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur!’ Helaas speelt de almachtige God nog veel te vaak wel een rol in het leven van velen van ons. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden door de tijdgeest en menen het draaiboek voor ons leven zelf te kunnen schrijven.

In dit eerlijke en zeer uitdagende boek nodigt Wilkin van de Kamp u uit om te ontdekken hoe het hemelse draaiboek voor uw leven eruit ziet. Aan de hand van veel voorbeelden uit zijn eigen leven, en het indrukwekkende verhaal over zijn adoptiezoon, laat Wilkin zien dat God geen enkele rol wil spelen in uw leven. Geen bijrol en zelfs geen hoofdrol. Hij is de regisseur!

Als God de regisseur van uw leven is, betekent dit dan dat alles voorbeschikt is? Heeft God tot in detail het verloop van uw leven bepaald? Is uw leven een zorgvuldig geregisseerd toneelstuk waarop u geen invloed heb? Is uw sterfdag bij God bekend? Mag u uw levenspartner zelf uitzoeken of heeft God die voor u bestemd? Hoe kunt u vol overgave (weer) geloven in de almacht van God? Hoe kunt u leren Gods stem te verstaan? En hoe kunt u Gods plan voor uw leven ontdekken?  Ontdek hoe verrassend eenvoudig het is om Gods plan voor uw leven te ontdekken en te gaan wandelen in Gods bestemming voor uw leven.