God ziet je in Christus als volmaakt

Vandaag wens ik je van harte een gezegend, gezond en gelukkig 2018. Maar ook als het even flink tegenzit of je lijden hebt te dragen, wens ik je van harte al het goede van God: zijn liefde, zijn aanraking, zijn kracht en zijn aanwezigheid. Ik bid dat je dit jaar zult genieten van hoe God naar je kijkt: met ogen van liefde. In Hem ben je al volmaakt. Misschien heb je allerlei goede voornemens. Dat is goed. Maar ik wil je ook zeggen: in Gods ogen ben je al helemaal volmaakt!

Ben jij iemand die hoge eisen stelt aan zichzelf en zijn omgeving? Voldoe je zelden aan je eigen verwachtingen? Heb jij een ideaalbeeld van jezelf voor ogen? Zou je de dingen weleens wat gemakkelijker willen opnemen? Als je deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan ben je mogelijk een perfectionist. Een perfectionist streeft altijd naar perfectie, maar is zelden tevreden en kan nauwelijks van het leven genieten. Perfectionisme komt bijna altijd voort uit het gevoel niet goed genoeg te zijn.

Hou op met streven naar een zelfgeproduceerde perfectie, want volmaaktheid staat jou ‘in Christus’ al lang ter beschikking! Paulus schrijft in een van zijn brieven dat hij door zijn onderwijs iedereen tot volmaaktheid ‘in Christus’ wil brengen.  Maar hoe deed hij dat? Lange tijd heb ik mijn uiterste best gedaan om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Ik stond vroeg in de ochtend op om – voordat ik naar mijn werk ging – twee uur te kunnen bidden. Ik deed hard mijn best om geestelijk te groeien. Ik wilde mijn kennis over de Bijbel vermeerderen en mijn inzicht verdiepen. Tot ik het punt zou bereiken dat ik op Jezus zou lijken. Arme ik! Ik was in dezelfde valkuil gevallen als de Farizeeërs. Zij probeerden zich nauwgezet aan allerlei regels en normen te houden om in de ogen van God en mensen onberispelijk te zijn.  Ik was vergeten dat niemand van ons perfect is en dat God daarom zoveel van ons houdt.

Uit: Hoe God naar je kijkt