Gods bovennatuurlijke liefde

Tweede Kerstdag 2017. Ik hoop dat je geniet van de kerstdagen en dat je diep vanbinnen geraakt bent door het wonder van Kerst: God werd mens! God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Vandaag is een mooie dag om stil te staan bij die bovennatuurlijke liefde.

De liefde van God (agapè) is van een totaal andere categorie dan de liefde van mensen (phileo en eros). Ook al heeft de mens zijn oorsprong in God, mensenliefde is menselijk en daardoor onvolmaakt. Liefde van mensen is gebaseerd op goede wil en goede bedoelingen, maar schiet te kort en is niet vrij van eigenbelang. Liefde van mensen is helaas onberekenbaar en onvoorspelbaar, grillig en wispelturig, broos en kwetsbaar, feilbaar en onbetrouwbaar. Ieder mens komt op een dag tot de ontdekking dat menselijke liefde beperkingen heeft.

Gods liefde is volmaakt en bovennatuurlijk. Zij komt niet uit de mens maar wordt door de Heilige Geest in onze harten uitgestort wanneer wij tot geloof komen. Het is het eerste kenmerk van de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. Gods liefde laat ons dingen doen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Door zijn bovennatuurlijke liefde kunnen wij mensen vergeven en vertellen dat God van hen houdt. Door zijn bovennatuurlijke liefde gaan we mensen liefhebben die ons haten, bespotten en vervolgen. Gods bovennatuurlijke liefde dringt ons naar de armen en de hulpelozen om te zien. Gods bovennatuurlijke liefde maakt ons moedig en verdrijft elke vorm van vrees in ons leven. Gods liefde geeft ons de bovennatuurlijke kracht om door te gaan als we er eigenlijk niet meer toe in staat zijn. Gods liefde tilt ons uit boven de gevaren en moeiten in het leven. Gods liefde is de innerlijke kracht, het geheim van iedere christen, die ons onafhankelijk maakt van de omstandigheden. Gods liefde maakt ons onaantastbaar en onweerstaanbaar, aantrekkelijk en aanstekelijk. Gods liefde is de meest fascinerende, bovennatuurlijke kracht die er bestaat!

Uit: Geboren om vrij te zijn (Handboek voor bevrijdingspastoraat)