Gods dreamteam

Onder de choepa (een baldakijn, een soort afdakje dat vaak bestond uit een gebedskleed (talliet) vond de officiële inzegening van een Joods huwelijk plaats. Een rabbijn zegende het huwelijk met het uitspreken (of zingen) van de Sjewa Berachot (de zeven zegeningen). Hiervoor werden onder andere Psalm 110, 128 en 150 gebruikt. In de zeven zegenspreuken komt Gods naam veertien keer voor. Wanneer de rabbijn de zeven zegeningen had uitgesproken, was de verbintenis officieel.

De zegen van God vormt de basis van een huwelijk. In de Bijbel staat geschreven dat God, toen Hij Adam en Eva geschapen en bij elkaar gebracht had, hen zegende met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen’ (Genesis 1:28, NBV).

Samen vormen man en vrouw nu Gods dreamteam. Zij zijn gezegend om tot zegen te zijn voor elkaar en voor de kinderen die Hij aan hen toevertrouwt. Samen weten zij zich in alles afhankelijk van God, geliefd en geroepen. Samen kunnen zij de liefde van God zichtbaar maken op de plaats waar zij gaan wonen en werken.

Uit: Wat seks met je doet