Gods genade wil je hart veroveren

Toen wierp de dienaar zich
aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:
‘Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.’
JEZUS in Matteüs 18:26, NBV

Ken je dat gevoel? Je bent uitgenodigd om bij iemand te komen eten maar hebt daarna het gevoel dat je die ander iets verschuldigd bent. Daarom nodig je de ander uit om de volgende keer bij jou te komen eten. Zo hebben we allemaal bewust of onbewust ook de neiging om God terug te betalen.

John Piper noemt dit ‘de ethiek van de schuldenaar’.1 Door de drang iets terug te moeten doen, wordt de genade tenietgedaan. De ethiek van de schuldenaar is helaas wijdverbreid onder christenen. Predikers spelen met de schuldgevoelens van hun toehoorders om hen in beweging te krijgen: ‘God heeft zoveel voor jou gedaan, wat ga jij nu voor Hem doen?’ Of: ‘Jezus gaf jou zijn leven, hoeveel ga jij Hem nu geven?’ Op deze manier wordt het schuldgevoel aangesproken en versterkt. Voor je het weet ben je verstrikt in een wirwar van religieuze handelingen en gedragsregels waarmee jij je schuld probeert terug te betalen.

De gedachte dat je iets terug moet doen om Gods genade te ontvangen is één van de meest krachtige bolwerken die je ervan weerhoudt om in de vrijheid te komen. Zo komt het gevoel dat je altijd tekortschiet voort uit de gedachte dat je toch iets zou moeten doen om Gods genade te verdienen. Maar luister: het is nooit genoeg en je bent nooit goed genoeg. Genade creëert geen schuld, genade betaalt de schuld! God kent geen betalingsregelingen maar alleen genade: een stroom van een nooit eindigende, onuitputtelijke en onafgebroken overvloed van genade. Gods genade wil je hart veroveren en je geheimen uit handen nemen om vrij te zijn van schuld, schaamte en veroordeling.

Uit: Begin je dag met God