Gods liefde is mooier

Je kunt niet leven zonder liefde. Gods liefde is de belangrijkste bouwsteen van je bestaan. Gods liefde baant een weg waar menselijkerwijs geen weg meer is. Deze liefde hoef je niet uit je tenen te persen, ‘omdat Gods liefde in ons hart wordt uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is’ (Romeinen 5:5). Je mag je dagelijks voeden met deze bovennatuurlijke liefde van God door Gods Woord te lezen en je hart te openen. Het is Paulus die bad dat deze bovennatuurlijke liefde van God in ons overvloedig zal zijn (Filippenzen 1:9). Het Griekse woord voor overvloedig mogen we ook vertalen als ‘overmatig’, ‘overbodig’ of ‘overdadig’. Zo is Gods liefde voor jou. Overmatig betekent: meer dan gewoon. Wat je je nauwelijks kunt voorstellen. Ver buiten het alledaagse vallend. Zo buitengewoon is Gods liefde voor jou. Overbodig betekent: meer dan nodig. Een tikkeltje overdreven. Zo is God, Hij komt jou in zijn liefde tegemoet met rijke zegeningen. Overdadig betekent: meer dan je zelf zou vragen. Gods liefde voor jou is uitbundig, onstuimig en tomeloos. Deze overmatige, overbodige en overdadige overvloed van Gods liefde geneest je hart en tilt je uit boven het niveau van je eigen behoeften, waardoor je in staat bent uit te reiken naar de behoeften van anderen. In elk opzicht is Gods liefde mooier, groter en indrukwekkender dan je ooit gedacht had.

Uit: Hoe vergeving schenken je leven verandert