Gods plan met Maria

Gods plan met Maria uit Nazareth was bijzonder. Ze was ondertrouwd met Jozef de timmerman. Volgens Joodse traditie was hij bezig een huis voor hen te bouwen. Als het huis klaar was, zou hij haar roepen en zouden ze gaan trouwen. Midden in de huwelijksvoorbereidingen verscheen plotseling de engel Gabriël aan Maria. Hij zei tot haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria was begenadigd omdat God haar had uitgekozen de moeder van Jezus te worden. Dat was Gods plan voor haar leven. Ze zou niet op een natuurlijke manier zwanger worden. De kracht van de Heilige Geest zou over haar komen en een scheppingswonder in haar baarmoeder verrichten. Jezus zou niet het erfelijk materiaal van zijn adoptievader Jozef, maar van zijn Vader in de hemel ontvangen. Kon Maria dit geloven? Zou haar familie dit geloven? En Jozef? Hoe zouden zij op dit ‘nieuws’ reageren? Zoveel vragen zullen er door Maria’s hoofd zijn gegaan. De belangrijkste vraag was of Maria de regie van haar leven aan God wilde overgeven. Durfde ze de plaats in te nemen die God voor haar had uitgedacht in zijn reddingsplan voor de wereld? Maria durfde het aan met God, daarom is zij voor mij een groot voorbeeld. Zij antwoordde: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38).

Soms denk ik weleens dat God zijn verlossingsplan expres zo dwaas mogelijk in elkaar heeft gezet. In ieder geval heeft Hij er weinig moeite voor gedaan om er een geloofwaardig verhaal van te maken! Hij koos een onbeduidend meisje uit van om en nabij de zestien, om de moeder van Jezus te worden. Een meisje van geen enkele betekenis. Ze werd niet op een natuurlijke manier zwanger. Ze werd zwanger, omdat ze aangeraakt werd door de kracht van de Heilige Geest. God heeft het Maria niet makkelijk gemaakt. Wie zou haar ooit geloven? Hoe moest ze dit aan Jozef vertellen? En als hij het zou geloven, zou Jezus zijn leven lang omgeven worden door roddels en geruchten: ‘Jezus is een bastaardkind!’

Het ‘dwaze’ verhaal van Jezus’ geboorte, leven, kruisiging en opstanding kan alleen maar door God bedacht zijn. Als het een bedenksel van mensen was geweest, waren al deze ongelofelijke elementen er uitgehaald om het verhaal nog een beetje geloofwaardig te maken. Maar de Bijbel leert ons anders: ‘God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden, die de ‘onzinnige boodschap’ geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid, wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is! De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken; en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen’ (1 Korintiërs 1:21-25, Het Boek).

Ik wens jullie gezegende kerstdagen toe!

Namens het hele Vrij Zijn team wens ik je mooie kerstdagen, een goede jaarwisseling en een rijk gezegend 2018 toe!