Heb lief, nog steeds meer

Paulus begint zijn brief aan de gemeente in Filippi met de volgende woorden: Ik bid dat jullie liefde nog steeds meer overvloedig mag zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt (Filippenzen 1:9-10a, NBG). Dit is Paulus ten voeten uit. Hij bidt niet dat Gods liefde in ons overvloedig mag zijn. Nee, Paulus gebruikt de allesovertreffende trap: hij bidt dat Gods liefde nog-steeds-meer-overvloedig  mag zijn. Het kan niet op. Volgens het woordenboek mag je het Griekse woord voor overvloedig ook vertalen met ‘overmatig’, ‘overbodig’ of ‘overdadig’. Zo is Gods liefde voor jou!

Overmatig betekent meer dan gewoon. Wat je je nauwelijks voor kunt stellen. Ver buiten het alledaagse vallend. Zo buitengewoon is Gods liefde voor jou!
Overbodig betekent meer dan nodig. Een tikkeltje overdreven. Zo is God, Hij komt jou in zijn liefde tegemoet met rijke zegeningen (Psalm 21:4)
Overdadig betekent meer dan wenselijk. In zeer grote mate. Gods liefde voor jou is uitbundig, onstuimig en tomeloos

Deze overmatige, overbodige en overdadige overvloed van Gods liefde tilt je boven het niveau van je eigen behoeften uit, waardoor je in staat bent om uit te reiken naar de behoeften van anderen: God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk (2 Korintiërs 9:8). Je ontvangt zoveel genade, liefde, blijdschap, vrede en kracht dat je rijkelijk kunt uitdelen aan de mensen om je heen:

Gods genade die overvloedig is (Romeinen 5:15)
Gods liefde die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:19)
Gods vreugde die onuitsprekelijk is (1 Petrus 1:8)
Gods vrede die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7)
En Gods kracht die overweldigend groot is (Efeziërs 1:19)

Laat Gods overvloedige liefde je hart masseren en tot leven wekken om meer en meer van Hem te verwachten. Want God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.

Uit: Groeien in geloof