Het bruiloftsfeest

Een Joodse bruiloft duurde zeven dagen. Deze hele week vierden de gasten feest. Op de laatste dag van het bruiloftsfeest vond het bruiloftsmaal (seudat mitzvah) plaats, onder leiding van de bruidegom als gastheer. Het doel van deze maaltijd was dat de harten van het bruidspaar met vreugde vervuld zouden worden. In het Hebreeuws wordt een Joodse bruiloft ook wel simcha genoemd. Dit woord betekent niets anders dan ‘een zeer vreugdevolle gebeurtenis’! Het was de plicht van de gasten vreugde te brengen voor de bruidegom en bruid. Het feest werd gevierd met muziek, reidans, zang, wedstrijden, raadsels opgeven en lekker eten en drinken.

Als Jezus terugkomt op aarde zal Hij niet als timmerman, leraar, herder of hogepriester verschijnen, maar als een koninklijke Bruidegom. Net als de Joodse bruidegom heeft Hij een plaats voor ons in gereedheid gebracht en komt Hij ons halen om bij Hem te mogen wonen! Op deze bruiloft zal de bruid (de gemeente) in zuiver stralend linnen gekleed voor haar Bruidegom staan.

‘Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen’ (Openbaring 19:6-8, NBV).

Uit: Wat seks met je doet