Vrij Zijn Dag – 10 maart 2018

‘Want hoeveel beloften van God er ook zijn,
in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen,
tot eer van God door ons.’
2 Korintiërs 1:20

Wie we zijn in Christus is een ontzagwekkende realiteit. Wat het betekent om in eenheid met Christus te zijn is adembenemend. God ziet ons door het wonder van het kruis nooit meer los van Jezus. In Christus zegt God ‘ja’ tegen ons. Jezus brengt Gods ‘ja’ ons leven binnen. Als God ‘ja’ tegen ons zegt, wil Hij dat wij ‘amen’ zeggen op zijn beloften.

We dagen je op onze eerste Vrij Zijn Dag uit om ‘amen’ te zeggen op alles wat God door jou heen wil doen en op alles wat hiervoor nodig is. God nodigt je uit om iedere situatie in je leven in eenheid met Christus te beleven, om in alle omstandigheden ‘amen’ te zeggen op zijn beloften die jij je in eenheid met Christus mag toe-eigenen. Het is de Heilige Geest die in jouw hart het verlangen schept om Jezus te volgen.

Spreker: David de Vos

De MP3-opname wordt online toegestuurd
De MP3-opname wordt niet per post verzonden. Via een link in uw bevestigingsmail kunt u de opname zelf downloaden.