Het geheim van een vruchtbaar leven

Aukje en ik wonen aan de rand van het dorp en wandelen regelmatig naar ‘ons plekje’ waar midden in een weiland een prachtige eikenboom staat met een kolossale kroon waarvan de takken tot in de hemel lijken te reiken. Zowel in de zomer als in de winter heeft deze boom met zijn dikke stam en royale kroon iets koninklijks. Geen wonder dat gelovigen in de Bijbel worden vergeleken met bomen: Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan het water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet,steeds weer draagt hij vrucht (Jeremia 17:7-8, NBV). God belooft je dat, als je op Hem vertrouwt, in alle seizoenen van het leven kunt standhouden en vrucht dragen. Het geheim van een vruchtbaar leven ligt volgens Jeremia in het onzichtbare. Het zijn de wortels die kracht en vitaliteit aan een boomstam en de takken geven. Zonder sterke wortels kun je de stormen in het leven niet trotseren. Als jouw leven geworteld en gegrond is in het Woord van God (Psalm 1:2-3), in Gods bovennatuurlijke liefde (Efeziërs 3:17-18) en in wie je bent in Christus (Johannes 15:15-16), dan belooft God dat je in alle seizoenen van het leven kunt standhouden en dat je niet alleen vrucht zult dragen maar dat deze vrucht bovenal blijvend zal zijn.

Uit: Groeien in geloof

Getuigenis:
“Het onderwijs in dit boekje heeft me zo veel ontspanning gebracht. Ik hoef mijn geloof niet op te pompen, of me schuldig te voelen of bang te zijn dat ik ‘niet genoeg geloof’ heb. De vrucht van geloof kan groeien. Alles wat ik om me heen zie, de schepping, muziek, knipoogjes van God, wonderen en verhalen in de Bijbel en wonderen die ik nu mag zien gebeuren maakt dat mijn geloof groeit. Wat me zo is bij gebleven van dit boek is dat Jezus zegt: heb geloof van
God. Hij geeft ons geloof voor een bepaalde situatie. En dat geloof op zich is dus al volmaakt, daar hoef ik zelf niks aan op te pompen. Wat een heerlijk ontspannen idee!”