Het zondeprobleem opgelost

‘Want de zonde betaalt een loon uit:
de dood, maar God geeft een geschenk:
eeuwig leven in eenheid met Christus Jezus onze Heer.’
Romeinen 6:23, GN

Jezus kwam, als de Man zonder zonde, naar de aarde om onze zonden (die scheiding maken tussen God en ons) op zich te nemen. Door het zondeprobleem voor ons op te lossen, maakte Jezus het mogelijk dat wij weer in Gods nabijheid kunnen komen. Daarom vernederde Hij zich vrijwillig. Door onze zonden op zich te nemen, zich met onze zonden te identificeren, wist Jezus dat het gevolg zou zijn dat Hij ook (in onze plaats) zou sterven. Het loon van de zonde is immers de dood, dit is een onomkeerbare geestelijke wet! Maar God gebruikte deze geestelijke wet in zijn Meesterplan.

Jezus’ sterven blijkt een Meesterzet te zijn, want hierdoor kon hij de duivel, die de macht over de dood had, op eigen terrein overwinnen en machteloos maken. God wilde niet persé bloed (in de vorm van genoegdoening) zien voor onze zonden. Daar was en is het God helemaal niet om te doen. De enige manier waarop God ons van de slavernij van zonde, ziekte en dood kon bevrijden was door Jezus te laten sterven zodat Hij de dood voor eeuwig en altijd voor ons zou overwinnen!

Dank God vandaag dat Hij met een meesterzet het zondeprobleem in jouw leven heeft opgelost.