Hij geeft leven om te leven en overvloed om te delen

‘Ik zal u zegenen en u zult vele anderen tot een zegen zijn.’ Deze woorden, die God eens tot Abram sprak, hebben ons hart geraakt. God wil het werk van onze handen zegenen. Hij wil dat het ons goed gaat. Moderne mensen spreken over succes. Mensen in de Bijbel noemen dit zegen, omdat zij weten dat God daarover gaat.

Werkelijk succes is onmogelijk zonder Gods zegen over ons leven. De grootste zegen ligt hierin dat wij God mogen kennen en dienen. We mogen onze dankbaarheid voor Gods zegen omzetten in daden. Hejeh Beraca, zegt Hij tot Abram, maar ook tot jou: ‘Wees een zegen!’ Mensen van de Bijbel mogen een zegen zijn voor hun land. Koning Salomo houdt ons voor ogen: ‘Oprechte mensen zijn een zegen voor de stad en doen die groeien en bloeien.’ Het is een onuitsprekelijke eer en een groot voorrecht om tot zegen te mogen zijn voor anderen, die het minder hebben dan wij en die onder moeilijke omstandigheden hun leven leven.

Als je ervoor kiest om tot zegen te zijn, zal God je altijd blijven zegenen. Wie geeft zal nooit tekort komen! Jezus sprak: ‘De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’Jezus wil je leven en overvloed geven. Leven om te kunnen leven en overvloed om uit te delen! God belooft dat wie van zijn overvloed uitdeelt zelf geen gebrek zal lijden. God verlangt er naar om jou zijn liefde te geven, zodat jij het door kunt geven aan anderen. Denk niet dat jouw leven te onbeduidend en zonder betekenis voor God zou zijn om een aandeel te hebben in zijn goddelijke plan. God roept jou om in deze gebroken wereld een ambassadeur van zijn liefde te zijn. Hij heeft jou nodig om tot zegen te zijn. Wil je daarvoor kiezen?

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…