Hij heeft oog voor ons allemaal

God houdt van alle mensen. Hij heeft oog voor ons allemaal. God ziet alle mensen op hetzelfde ogenblik, zo groot is Hij: ‘De Heer ziet wat er overal gebeurt, Hij slaat de mensen gade, de goeden en de slechten’ (Spreuken 15:3, GN). God houdt zijn blik aandachtig op alle mensen gevestigd, omdat Hij in ieder mens op zoek is naar iets van Hemzelf. Alle mensen zijn naar zijn beeld geschapen. In ieder mens is iets van God terug te vinden. En daar is God naar op zoek. Om erop in te haken. Om de mens naar zich toe te trekken.
 
In Gods ogen is ieder mens kostbaar omdat hij door Hem is geschapen als een potentiële beelddrager van God. God laat zijn ogen voortdurend over de aarde rondgaan om iedereen hulp te bieden die naar Hem opziet. Hij zoekt naar oprechte harten, naar mensen die doen waarvoor ze geschapen zijn. Mensen die op zoek zijn naar hun Schepper, omdat Hijzelf dit godsverlangen in hun hart heeft gelegd.
 
God heeft een groot hart. Er is ruimte voor iedereen. Hij houdt van alle mensen evenveel. Ongeacht hun ras, geslacht, afkomst, leeftijd, prestatie, religie, rijkdom of het ontbreken daarvan. Iedereen mag er zijn voor God, op basis van zijn onvoorwaardelijke liefde. Voor dat grenzeloos liefhebben van God is maar één verklaring: God ís liefde! Hij heeft lief omdat Hij liefheeft. Het feit dat Hij liefde is behoeft geen verklaring noch verantwoording. Het is er als een puur wonder. God heeft ons geschapen om zijn liefde aan ons kwijt te kunnen. Daarom zijn we met zo velen! Ieder mens is geschapen om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. God moet er niet aan denken dat wij zijn liefde zouden negeren. Onbeantwoorde liefde is hartverscheurend. God wil zich aan ieder mens bekend maken. Daarom zoekt Hij je steeds weer op, in welke positie of situatie je ook bent terechtgekomen.
 
Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen Hem leren kennen zoals Hij is.