Hij is te vertrouwen op Zijn woord

God heeft gezegd dat Hij met deze wereld tot zijn doel zal komen. We kunnen Hem op zijn woord vertrouwen. Als Jezus terugkomt zal het herstel van alle dingen plaatsvinden. Hoe en wanneer dit zal gebeuren kan niemand ons precies vertellen. Er bestaan tientallen verschillende schema’s, gebaseerd op de Bijbel, waarin christenen geprobeerd hebben de toekomst uit te tekenen. Sommige van die schema’s en bijbehorende preken maken christenen bang voor wat komen gaat. Daar ben ik allergisch voor geworden. Dat is niet wat ik de apostelen zag doen. Zij spraken christenen voortdurend moed in. Hun voorbeeld wil ik volgen. Paulus schrijft: ‘God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of we nu wakker zijn of slapen, samen met Hem zouden leven. Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet’ (1 Tessalonicenzen 5:9-11, WV).

Uit: Waarom grijpt God niet in?