Hij weet, begrijpt, overziet en zal er altijd zijn

De vrede die alle verstand te boven gaat ligt verankerd in het geloof dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Dit te weten brengt vertrouwen, rust, zekerheid, geloof, hoop en liefde. Door te geloven in deze almachtige, alwetende en alomtegenwoordige God kan ik tot werkelijke overgave komen. Dan durf ik mijn hart en mijn leven in zijn hand te leggen. In het vertrouwen dat Hij weet, begrijpt, overziet en er altijd zal zijn. Geloven in de almacht van God brengt een vrede, rust en ontspanning die de wereld niet kent.

Temidden van de stormen van het leven weet ik mij verankerd in Hem. Mijn leven ligt verankerd in God die mij liefheeft met zijn eeuwige liefde. Wat is het geweldig om zo’n God te mogen kennen. Hij is onveranderlijk. Juist die onveranderlijkheid onderscheidt Hem van al zijn schepselen. De schepping is als een oceaan die steeds verandert en rusteloos in beweging is. Bij God is geen verandering, noch in zijn wezen, noch in zijn besluiten. ‘Hij is één en al licht en verandert nooit.’ Hij is als een rots die uit de rusteloze oceaan omhoog rijst, onaantastbaar voor alle golven die zich op de klippen te pletter slaan. Zijn kracht neemt nooit af. Zijn heerlijkheid vervaagt nooit. In Hem is mijn leven verankerd. Hij vindt mij waardevol en roept mij om zijn wil te zoeken en Hem te volgen. Als ik moe word, dan wordt Hij dat nooit, maar versterkt Hij mij juist met zijn kracht!

Als ik mij machteloos voel en er even helemaal niets meer van begrijp, dan weet ik dat Hij, wiens verstand niet te doorgronden is, nog steeds alles overziet en dat ik in Hem veilig ben.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven …