Hij zal er altijd voor je zijn!

Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
DAVID in Psalm 23:6b, NBG

‘Ik zal in het huis des Heren verblijven’ kun je ook lezen als ‘ik zal in de tegenwoordigheid van de Heer verblijven’. Het betekent niet alleen dat de Goede Herder altijd aanwezig is, maar dat je mag leren in zijn aanwezigheid te leven en een relatie met Hem op te bouwen.

De Goede Herder heeft beloofd altijd bij je te zijn. Als je pijn niet meer te dragen is of als geluk niet meer te vinden is, weet dan dit: Hij zal altijd bij je zijn! Jezus zei: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20, NBV). Dag aan dag draagt Hij jou, leidt Hij jou en bidt Hij voor jou. Niet alleen nu, maar telkens weer. De Goede Herder heeft het goede voor jou op het oog. Je kunt rekenen op zijn trouw. Wat Hij heeft beloofd zal Hij ook doen.

Hij gaat met je mee om de hevigste stormen te trotseren. Hij omgeeft je van achteren en van voren, en Hij legt zijn hand op jou. Hij kijkt jou liefdevol aan en zal je nooit uit het oog verliezen. Hij let altijd op jou. Hij roept je bij je naam. Jij wordt niet vergeten. Voor Hem doe jij ertoe. Bij Hem zul je niet ontbreken. Hij zal je aanmoedigen om bij de kudde te blijven. Hij zal je dragen als je afgedwaald bent. Hij zal je omarmen met geloof, hoop en heel veel liefde. Hij zal er altijd voor je zijn!

Uit: Begin je dag met God