In Christus ben je een nieuwe schepping

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
2 Korintiërs 5:17, NBG

Toen jij door de wedergeboorte uit Adam in Christus stapte, stapte Christus uit de hemel in jou en werd je een nieuwe schepping ‘in Christus’. Vanaf die dag heb je een nieuwe status gekregen. Je bent nu een geliefd kind van de hemelse Vader: vergeven, gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. Dit is een vaststaand feit als je in Jezus gelooft, ook al besef je dat niet altijd.

Daarom is het belangrijk dat je leert wat die nieuwe schepping inhoudt. Je moet je ‘nieuwe ik’ leren kennen. De Bijbel zegt dat je daarom ‘de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid’ (Efeziërs 4:24, NBV). ‘De nieuwe mens aantrekken’ is niets anders dan leren ontvangen wat je ‘in Christus’ al hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie ‘in Christus’ te gaan denken en leven.

God wil dat jij je nieuwe en volmaakte status ‘in Christus’ gaat toe-eigenen. Hij heeft je geestelijk één gemaakt met Jezus door de wedergeboorte. ‘In Christus’ ziet Hij jou nu als een koningskind, een hemelburger en een overwinnaar. Er gaat echter niets veranderen totdat jij deze waarheid aanneemt en je gaat toe-eigenen.

Uit: Wie je bent in Christus