In Christus ben je meer dan een overwinnaar

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.
Romeinen 8:37, NBG

Er kan in je leven heel wat gebeuren waardoor je je uit het lood geslagen voelt. Paulus kan er over meepraten. Hij ervaart tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede en allerlei gevaren (Romeinen 8:35). Soms denk je dat je daarin God kwijt bent geraakt of dat God jou op een of andere manier is kwijtgeraakt. Dat is de innerlijke strijd in je ziel. Maar te midden van deze aanvechtingen houdt Paulus zich vast aan zijn geloof en zegt hij hardop: ‘Wij zegevieren in dit alles! Wij zijn meer dan overwinnaars! In Jezus’ naam!’

Paulus zegt dat wij zo één met Christus zijn dat wij ‘in Christus’ meer dan overwinnaars zijn. Maar hoe kun je méér dan een overwinnaar zijn? Wat betekent deze uitdrukking? ‘In Christus’ zijn betekent dat jij niet zelf tot bloedens toe de strijd hebt gestreden, maar dat Jezus dit voor jou heeft gedaan, terwijl jij wel de kampioensbeker in ontvangst mag nemen. Denk maar aan een kickbokser die bont en blauw geslagen is, maar als overwinnaar uit de bus komt. Hij komt thuis bij zijn vrouw en overhandigt haar de cheque van € 100.000,-. Zij is méér dan een overwinnaar!

Maar al te graag laat de duivel je geloven dat ‘wie je bent’ bepaald wordt door ‘wat je doet’. Hij wil je graag doen geloven dat je in Gods ogen niet goed genoeg bent, dat je nooit een zonde zult overwinnen en dat je geen vreugde kunt beleven. Als je in de spiegel kijkt zie je ook niet altijd een winnaar. Daarom moet je in de ogen van Jezus kijken! Dan heeft de boze geen vat op jou (1 Johannes 5:18).

Als je weet wie je bent ‘in Christus’, dan ben je niet langer afhankelijk vande omstandigheden maar leer je met Hem te regeren inde omstandigheden!

Uit: Wie je bent in Christus
Meer dan 16.000 exemplaren van verkocht!