In Christus is iedereen gelijkwaardig

Als je weet dat God zijn ogen niet van je af kan houden omdat Hij Jezus in jou ziet, dan weet je dat het er niet meer toe doet of je Jood of Griek, slaaf of vrij mens, man of vrouw bent. Als christenen zijn we zo met Christus verbonden dat God, als Hij naar ons kijkt, altijd eerst Jezus in ons ziet en dan pas of we Jood, Griek, slaaf, vrij mens, man of vrouw zijn.

In de tijd van Paulus verdeelde een diepe en fundamentele ongelijkheid de samenleving. De Romeinen waren ervan overtuigd dat sommige mensen geboren waren om vrij te zijn, en dat anderen geschapen waren om tot slaaf gemaakt te worden. Zij geloofden ook dat vrouwen van nature de mindere waren van mannen. Zelfs de Joden waren het met deze ongelijkheid eens. Menig Jood dankte God dagelijks dat Hij niet geschapen was als een heiden, een vrouw of een varken.

Deze vooroordelen hebben ertoe geleid dat in het bijzonder vrouwen eeuwenlang onderdrukt werden en als tweederangs gezien werden. Jezus kwam om de vrouw te herstellen in haar waardigheid. Hij was en is de grootste voorvechter van de bevrijding van de vrouw en maakte haar volkomen gelijkwaardig aan de man. Zij is geboren om vrij te zijn!

Paulus verkondigde als geen ander het goede nieuws dat God ‘in Christus’ de ongelijkheid tussen man en vrouw heeft weggenomen. Galaten 3:28 is de meest radicale uitspraak over de vrouw uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament! God heeft ‘in Christus’ zijn oorspronkelijke plan hersteld. ‘In Christus’ ziet God de man en de vrouw als gelijkwaardig, omdat ze door de doop allebei ‘met Christus zijn bekleed.’ Als God nu naar hen kijkt ziet Hij Jezus in hen. Daarom kan Hij zijn ogen niet van hen afhouden!

Uit: Wie je bent in Christus

ACTIE: Bestel deze week het boekje ‘Wie je bent in Christus’ en betaal geen portokosten!
Te gebruiken actiecode/kortingscode: portovrij

 

 

Aanbieding

Wie je bent in Christus

Bestel het boekje nu portvrij! *

Bestellen >>

God biedt je een onverwoestbare identiteit aan, waar niemand iets van af kan doen en waar niemand iets aan kan toevoegen. Het is je gloednieuwe identiteit in Christus. Het gaat er vooral om hoe God naar je kijkt als je ‘in Christus’ bent. Stop met je oude identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in Christus. Je zult er een mooier mens van worden. Als je gaat ontdekken wie je bent in Christus zul je op elk terrein van je leven in kracht en overwinning wandelen.

Dit mooi vormgegeven dagboekje neemt je in 40 dagen mee op reis naar je nieuwe identiteit in Christus. Laat je 40 dagen lang onderdompelen in Gods liefde voor jou!

* De actie voor het portovrij versturen is geldig tot en met 23 april 2017.