In Christus kijk je anders naar mensen

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem.
Kolossenzen 2:6

Als je weet wie je bent ‘in Christus’ en hebt ontdekt dat God door Jezus naar jou kijkt, dan ga jij ook anders naar mensen kijken. Net als God ga jij nu door de ogen van Jezus naar mensen kijken.

Jezus zag de mensen door de ogen van Gods liefde. Hij wist zichzelf volmaakt geliefd in de ogen van God en kon daarom in ieder mens een verborgen schoonheid zien die God tot schittering wilde brengen. Jezus keek enkel met ogen van ontferming naar de mensen. Dat is de manier waarop God naar mensen kijkt. Hij wijst niemand af. Hij kijkt dwars door de muren van pijn, teleurstelling en afwijzing heen. Hij ziet harten die hunkeren om geliefd en bevestigd te worden.

Veel te lang keek ik zelf door de bril van mijn eigen pijn, te­leurstelling en afwijzing naar mensen. Ik veroordeelde hen om wat zij mij hadden aangedaan. Totdat ik ontdekte hoe God ‘in Christus’ naar mij kijkt en ik zijn bovennatuurlijke liefde leerde kennen. Vanaf die dag werd mijn hart stukje bij beetje gezond en begon ik met andere ogen naar mensen te kijken. Wie met de ogen van Jezus naar mensen kijkt, ontdekt dat ieder mens bijzonder kostbaar en waardevol is in Gods ogen. Dan kijk je met ogen van ontferming door de pijn, teleur­stelling en afwijzing van die ander heen. Je ziet de ander niet langer als een bedreiging maar als een ruwe diamant die door God geslepen gaat worden om te schitteren als nooit tevoren.

God heeft ons geen boodschap van veroordeling gegeven, maar van hoop. Die hoop kun je alleen communiceren wan­neer je naar mensen kijkt vanuit Gods perspectief. Dan ga je zien wat Hij in mensen ziet.

Uit: Wie je bent in Christus