In Christus: onlosmakelijk verbonden

David is in de woestijn als hij uitroept: ‘Uw nooit falende liefde is beter dan het leven zelf!’ (Psalm 63:4). Met heel zijn wezen verlangt David ernaar één te zijn met zijn Schepper. Hij weet dat God voor hem zorgt en durft zijn leven aan Hem toe te vertrouwen. Even verderop in de Psalm staat: ‘Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.’ (Psalm 63:9) Het woord ‘gehecht’ mag je ook vertalen met ‘stevig aan U vastgelijmd’. In de stormen van zijn leven weet David dat hij zichzelf nooit zal verliezen: God houdt hem stevig vast.

In ons leven kan het ook behoorlijk stormen. De problemen die op je afkomen, de gedachten die door je hoofd razen of de zorgen die je in de greep houden. Soms weet je niet waar je het zoeken moet. Doe dan net als David, zorg dat je vastgeplakt zit aan God. Als jij jezelf dreigt kwijt te raken in de storm, zal Hij je vasthouden. In Jesaja 41:10 zegt Hij dat zijn overwinnende rechterhand jou overeind zal houden.

Stevig aan elkaar vastgelijmd, niet meer van elkaar te scheiden.

Eén met Jezus. Precies zoals Jezus het zelf verwoordt: ‘Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en Ik in jullie ben’ (Johannes 14:20). Hij in jou, jij in Hem. Zijn vrede wordt jouw vrede, zijn vreugde wordt jouw vreugde. Zijn kracht maakt jou sterk. En terwijl jij het leven van alledag leeft, verandert Hij jou van binnenuit. Net als David ervaar je dan dat je ziel verzadigd wordt met overvloed.

Door Gerdien Lammers
Uit: Glow (Dagboek voor vrouwen door vrouwen)