In Christus zijn we vrij van elk oordeel

Het evangelie is een boodschap van adembenemende vrijheid. Omdat God het oordeel dat de wet tegen ons eiste op zijn Zoon heeft gelegd, wordt iedereen die Jezus als zijn redder aanvaardt niet veroordeeld. Paulus zegt: ‘Zo is er dan geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn’ (Romeinen 8:1, NBG).

Omdat God ons nu altijd ‘in Christus’ ziet, kan niemand ons meer veroordelen. We kunnen immers onmogelijk tegelijkertijd veroordeeld en gerechtvaardigd worden. Als de rechter verklaart dat we niet schuldig zijn, dan is er geen veroordeling.

Het feit dat God ons ‘in Christus’ aanvaard heeft is onveranderlijk. Als we met Christus verbonden zijn, dan zijn we een vrij mens geworden. Zeker worden er nog voortdurend aanklachten tegen ons gericht. Ons eigen geweten klaagt ons aan. De duivel doet z’n best om ons te laten geloven dat we een grote zondaar zijn en blijven. En er zijn mensen om ons heen die oordelen over ons uitspreken. Maar als we ‘in Christus’ zijn, kan dat allemaal geen vat meer op ons krijgen. We hoeven onszelf niet meer te veroordelen en we hoeven ons niet meer te laten veroordelen, omdat het oordeel van God over de zonde op Jezus is terechtgekomen. Hierdoor zijn wij ‘in Christus’ nu vrijgesproken. We zijn vrij, volkomen vrij om God te dienen.

Uit: Woorden hebben kracht