Je bent het poppetje in Gods ogen

De afgelopen jaren heb ik verschillende landen bezocht die nog steeds worstelen met hun slavernijverleden. In ontmoetingen met leiders viel het me op dat ze mij zelden in de ogen durfden te kijken. De voormalige premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia-Römer, zei dat dit het gevolg is van langdurige koloniale onderdrukking. In de koloniale tijd was het verboden om de shon in de ogen te kijken. Ze vertelde dat haar zus haar ogen weigerde neer te slaan als de onderwijzer op school haar aansprak. Ze werd voor brutaal uitgemaakt en gedreigd van school verwijderd te worden. Haar ouders kwamen voor haar op. Ze legden de leerkracht uit dat zij hun kinderen geleerd hadden hun ogen niet neer te slaan, zoals de slaven dat destijds deden als iemand tot hen sprak. Zij hadden hun kinderen geleerd iedere gesprekspartner respectvol, maar met opgeheven hoofd in de ogen te kijken.

Door het wonder van het kruis mogen wij God vrijmoedig onder ogen komen. We hoeven nooit bang te zijn dat Hij ons afwijst. ‘God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ (Romeinen 8:15, BGT). Als David in gebed voor Gods troon verschijnt, dan vraagt hij Hem te bewaren als zijn oogappel: ‘Bewaar mij als uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels’ (Psalm 17:8, HSV). Letterlijk zegt hij in het Hebreeuws: ‘Bewaar me als de dochter in uw oog.’ In de Latijnse bijbelvertaling staat pupilla. Daar is ons woord ‘poppetje’ van afgeleid. Als je iemand diep in de ogen kijkt, dan zie je een poppetje. Je ziet jezelf in het klein. Het glinsterende oog tegenover je heet je welkom. Zo is het als jij in de ogen van God kijkt. Jij bent voortdurend op zijn netvlies, omdat Gods ogen altijd op je zijn gericht. Jij hebt niet alleen in Gods hart, maar ook in Gods ogen een plekje gekregen.

Jij bent zijn oogappel: het poppetje in zijn ogen, dat met de grootste zorg wordt beschermd.

Uit: Hoe God naar je kijkt