Jezus is ‘het beste kleed’

Paulus heeft alle gemeenten onderwezen over wie zij nu zijn ‘in eenheid met Christus’. Zo schrijft hij aan de gemeente in Efeze: ‘U hebt toch over Hem gehoord? U hebt toch onderricht over Hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid’ (Efeziërs 4:21-24).

Paulus zegt dat jij je ‘oude mens’ moet afleggen en dat je ‘de nieuwe Mens’ moet aantrekken. ‘De oude mens’ is je oude, rebelse, zondige natuur. ‘De nieuwe Mens’ is Jezus Christus zelf! In Romeinen 13:14 leert Paulus: ‘Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.’ ‘De nieuwe Mens aantrekken’ is niets anders dan leren ontvangen wat je ‘in Christus’ al hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie ‘in Christus’ te gaan denken en leven. Dan verander je steeds meer naar zijn beeld. Dan ga je zijn gelijkenis dragen en kan God zijn ogen niet van je afhouden.

God biedt iedere verloren zoon en dochter een onverwoestbare, nieuwe identiteit aan. Christus zelf is ‘het beste kleed’ waarmee jij omkleed kunt worden. Dan ga je in Hem gehuld en gaat je karakter steeds meer op zijn karakter lijken.

Kom op 16 december ook naar de themaconferentie ‘Hoe God naar je kijkt’ in Nieuwleusen. Het wordt een bijzondere zaterdag waarin we ontdekken dat Gods ogen met liefde en aanvaarding naar ons kijken, onvoorwaardelijk, hoe dan ook!