Jouw talent zegt alles over Gods plan met jouw leven

Al lang voordat jij aan God dacht, dacht God aan jou. Al vóór je conceptie had God een plan met jouw leven. Paulus zegt: ‘Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Efeze 2:10, NBG). Het Griekse woord voor ‘maaksel’ is poeiema. Het Engelse woord poem (gedicht) is hiervan afgeleid. Jij bent Gods liefdesgedicht. In jouw hart staat geschreven hoe God over je denkt en wat zijn plan is met jouw leven. Je mag jezelf leren lezen, door te ontdekken welke talenten God jou heeft gegeven. Jouw door God gegeven talenten zeggen alles over Gods plan voor jou. God heeft jou geschapen voor zijn doel. De manier waarop Hij jou geschapen heeft zegt alles over Gods plan voor jouw leven. Hij heeft je toegerust met natuurlijke talenten en geestelijke gaven van de Heilige Geest om goede werken te doen die Hij tevoren bereid heeft. Hij wil dat je daarin gaat wandelen. Denk niet langer: wat stel ik nou voor? In Romeinen 9:20 (NBV) zegt Paulus: ‘Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’’ Engelse vertalingen van Efeze 2:10 zeggen dat jij niets minder dan Gods meesterwerk bent. Het is niet bescheiden of nederig om jezelf te bekritiseren. Het is hoogmoedig en rebels. God maakt geen rommel. Jij bent Gods meesterwerk, iets waar Hij onvoorstelbaar veel energie, tijd en zorg aan heeft besteed. Nooit heeft er iemand rondgelopen zoals jij en zo iemand komt er ook nooit meer. Je kunt niet in een grote God geloven en tegelijkertijd klein en minderwaardig over jezelf blijven denken. God kijkt met meer liefde naar jou dan jij je ooit kunt voorstellen.

Uit: Live in love