Kerk zonder oordeel

De wereld kan vrijwel alles net zo goed of zelfs nog beter dan de kerk. Je hoeft geen christen te zijn om huizen te kunnen bouwen, hongerigen te voeden of zieken te genezen. Er is slechts één ding wat de wereld niet kan doen: de wereld kan geen genade aanbieden. Genade is het centrale thema in het Evangelie.

Maar in hoeveel kerken krijgt Gods genade de ruimte? Waar zijn de kerken waar mensen ongeacht ras, sekse, leeftijd, opleiding, strafblad of levensgeschiedenis hun zonden kunnen belijden zonder veroordeeld of afgewezen te worden? Waar zijn de kerken waar kinderen van God samenkomen omdat zij weten dat hen veel vergeven is en zij geroepen zijn om Gods genade uit te delen aan hen die hier wanhopig naar op zoek zijn? Waar zijn de kerken waar een arm om je heen wordt geslagen en je aanvaard wordt zoals je bent? Waar zijn de kerken die bol staan van de rijkdom van Gods genade voor mannen en vrouwen die alles hebben gedaan wat God heeft verboden?

Er ontstaat een boeiende dynamiek in het kerkelijk leven wanneer mensen steeds grotere geheimen prijsgeven. Het vermogen om elkaar de waarheid te vertellen, wordt bepaald door de mate waarin wij elkaar liefhebben en niet veroordelen. Waar liefde en genade de boventoon voeren, zullen steeds grotere geheimen in de openbaarheid komen. Om hiermee op een goede manier te kunnen omgaan, zullen we in liefde en genade moeten groeien.