Kom tevoorschijn!

Jezus is de Goede Herder en voorziet jou van het heldere en levende water van de Geest om je dorst naar waardering en goedkeuring te stillen. Jezus zei: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnen­ste vloeien’ (Johannes 7:37-38). Volgens Johannes sprak Jezus op het tempelplein over de Heilige Geest, die jij in je leven mag ontvangen.

De Goede Herder maakt duidelijk dat je bij Hem mag komen om te drinken als je dorst hebt. Het Grieks gebruikt hier het krachtige woord dipsao, hetgeen betekent: ‘dorst lijden en je pijnlijk bewust zijn van je gebrek aan en hevig verlangen naar datgene waardoor je ziel verfrist, onderhouden en versterkt wordt.’

Als je op deze wijze dorst hebt, maakt de Goede Herder duidelijk dat je tot Hem mag komen. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is ergomai, wat ‘tevoorschijn komen’ of ‘je bekendmaken’ betekent. Jezus wil dat jij je verlangen naar de Heilige Geest zichtbaar en hoorbaar maakt. Hij zegt dat jij je hemelse Vader om de Heilige Geest zult vragen: ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen?’ (Lucas 11:13).

Als je dorst hebt en tot Hem komt, nodigt de Goede Herder je uit om te drinken. Drinken is een actief proces van ontvan­gen. Niemand kan drinken met zijn mond dicht. Zo is het ook in het geestelijke. In de praktijk weten veel christenen echter niet hoe ze moeten ‘drinken’. Toch is het heel eenvou­dig: je kunt pas ontvangen als je jezelf aan Hem gegeven hebt. Kom tevoorschijn! Laat Hem horen hoe dorstig je bent! Vraag Hem je hart te vullen met levend water! Hoe meer je leeft in overgave aan de Goede Herder, hoe meer je van Hem zult ontvan­gen: Hij zal je vervullen met zijn Heilige Geest.

De Geest van Jezus is als een stroom van levend hemelwater. Je gaat zo’n overvloed van zegen van Hem ontvangen dat je zult overstromen, waardoor ook anderen gezegend zullen worden. Je mag de Heilige Geest leren kennen als je Helper. En je mag leren ontvankelijk te zijn voor de kracht en de gaven van de Heilige Geest.

Op 23 juni 2018 organiseren we een themaconferentie in Amersfoort. Tijdens deze conferentie willen Aukje en Wilkin je helpen om de ‘reuzen’ die tegenover je staan en je intimideren te overwinnen.

In de tijd dat Aukje borstkanker had, was Psalm 23 voor hen een houvast in de storm. De woorden ‘U bent altijd bij mij’ hebben hen door deze zware tijd heen gedragen. Een tijd waarin alles onzeker leek te zijn. Maar juist in deze tijd mochten zij God van een heel andere kant leren kennen. Ze ontdekten dat Hij in elk seizoen van ons leven te vertrouwen is. God komt nooit te vroeg en al helemaal niet te laat, want Hij is er altijd!