Koninklijke vergeving

Jozef had voldoende redenen om verbitterd te zijn: zijn broers verkochten hem, hij werd vals beschuldigd van overspel en vervolgens jarenlang gevangengezet en vergeten. Uiteindelijk komt er een keer in zijn lot en blijkt dat Jozef niet geleerd heeft te vergeten maar te vergeven! God wil dat ook wij leren anderen koninklijk te vergeven: in de mate en de houding waarmee God ons vergeeft. We bekijken vijf vormen van vergeving die je helpen om open en vrij te leven.

Koninklijke vergeving staat niet toe dat die ander zich slecht voelt over zichzelf, of gebukt gaat onder schuldgevoel

Jozef ziet de schrik en de angst op de gezichten van zijn broers en roept: ‘Wees nu niet verdrietig en zie er niet zo ontsteld uit’ (vers 5)! Jozef wil niet dat schuldgevoelens de relatie onmogelijk maken. Wij reageren vaak anders: ‘Vooruit dan maar, ik vergeef het je maar ik hoop dat je goed beseft wat je me hebt aangedaan!’ En daarmee houden we die ander gevangen in onze macht! Als we zelf vergeven zijn en we zijn ons bewust van Gods genade, dan zullen we handelen zoals Jozef handelde. Er bestaat niet zoiets als gedeeltelijke vergeving!

Uit: Kan een christen gebonden zijn?

Kan een Christen gebonden zijn?

Vier vormen van gebondenheid

Pagina’s: 106
Auteur: Wilkin van de Kamp
Prijs: € 9,95

 

Vrijheid is het geboorterecht van elk kind van God! God heeft hemel en aarde bewogen om ons deze vrijheid te schenken. De vraag is niet of een christen gebonden kan zijn, maar of hij gebonden hoeft te zijn. Dit boek laat ons zien dat we op vier manieren gebonden kunnen zijn, maar bovenal hoe wij het kostbare geschenk van vrijheid in Christus kunnen ontvangen!

Bestellen >>