Koninklijke vergeving (5)

Jozef had voldoende redenen om verbitterd te zijn: zijn broers verkochten hem, hij werd vals beschuldigd van overspel en vervolgens jarenlang gevangengezet en vergeten. Uiteindelijk komt er een keer in zijn lot en blijkt dat Jozef niet geleerd heeft te vergeten maar te vergeven! God wil dat ook wij leren anderen koninklijk te vergeven: in de mate en de houding waarmee God ons vergeeft. We bekijken vijf vormen van vergeving die je helpen om open en vrij te leven.

Koninklijke vergeving helpt de ander zijn geheim niet langer angstvallig te verbergen

Het is de grootste angst van Jozefs broers dat hun vader zal ontdekken wat zij op hun kerfstok hebben. Het zo angstvallig verborgen gehouden familiegeheim zal nu worden ontmaskerd. Jozef probeert de angst voor hun vader bij hen weg te nemen en moedigt hen aan: ‘Trek haastig naar mijn vader en zeg tot hem: Zo zegt uw zoon Jozef: God heeft mij gesteld tot heer over geheel Egypte, komt tot mij, draal niet’ (vers 9)! Dit is wat Jezus ook doet. Hij neemt elke angst voor God de Vader bij ons weg. De God van Jozef is ook onze God. Hij wil ons leren koninklijk te vergeven zodat wij in Gods bestemming voor ons leven komen!

Uit: Kan een christen gebonden zijn?

Kan een Christen gebonden zijn?

Vier vormen van gebondenheid

Pagina’s: 106
Auteur: Wilkin van de Kamp
Prijs: € 9,95

 

Vrijheid is het geboorterecht van elk kind van God! God heeft hemel en aarde bewogen om ons deze vrijheid te schenken. De vraag is niet of een christen gebonden kan zijn, maar of hij gebonden hoeft te zijn. Dit boek laat ons zien dat we op vier manieren gebonden kunnen zijn, maar bovenal hoe wij het kostbare geschenk van vrijheid in Christus kunnen ontvangen!

Bestellen >>