Leven in een gebroken wereld

Wij strekken ons in de naam van Jezus Christus uit naar heelheid van geest, ziel en lichaam, maar beseffen tegelijkertijd dat we in de tussentijd niet in een maakbare wereld leven. Noch de ontwikkelingen in de medische wetenschap, noch de dienst van genezing en bevrijding leiden tot een maakbaarheid van het leven. Wij leven in een gebroken wereld waar we worstelen met gebroken dromen, gebroken gezondheid en gebroken harten.

Er bestaat geen methode waarin mensen geleerd wordt de juiste stappen te zetten, waardoor al hun problemen worden opgelost. Ieder mens is kostbaar, maar hij is bovendien kwetsbaar en sterfelijk. Wie gelooft in de maakbaarheid van geluk en voorspoed in zijn leven, ontkent de grimmige realiteit van het feit dat we leven tussen de hemelvaart en wederkomst van Jezus Christus en zal teleurgesteld worden. Wij mogen in deze ‘tussentijd’ proeven van de genezende ‘krachten van de komende wereld’, maar weten dat niet alle problemen worden opgelost, dat niet alle zieken worden genezen en dat niet alle zwakheden worden verholpen.

De kerk is geen vrijstaat waar geen ziekte, lijden en dood voorkomt. Er bestaat in deze wereld geen ziektevrije zone. De dienst van genezing en bevrijding is geen maakbaarheidsgeloof dat leidt tot het denken in eenzijdige oplossingen van problemen of tot het willen controleren en beheersen van omstandigheden en situaties waarin mensen verkeren. Wie bidt voor de zieken weet zich ook geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te delen met hen die lijden en met lichamelijke of psychische beperkingen moeten leven.