Liefhebben: het volmaakte streven naar eenheid

Vader, laten ze allen één zijn zoals U in Mij bent en Ik in U ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat U Mij hebt gezonden.
JEZUS in Johannes 17:21, NBV 

Kan God een land veranderen in één dag? Ja, dat kan Hij. Maar nee, dat doet Hij niet. Vlak voor zijn sterven heeft Jezus in zijn gebed de sleutel tot transformatie aangereikt: als wij allen één zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn, dan zal de wereld geloven dat God Jezus als Redder naar deze aarde heeft gezonden. Waar wachten we nog op?

Hechten wij dezelfde waarde aan eenheid als Jezus? Zolang we verdeeld en gebroken blijven hebben we geen boodschap voor de wereld. Zonder eenheid is het evangelie van redding vrijwel krachteloos. Laten we de verdeeldheid stoppen en een machtig leger worden. Eenheid in het Lichaam van Christus zal ons sterk en voorspoedig maken. Psalm 133 belooft ons: waar eenheid is, gebiedt God zijn zegen.

God zij dank zien we een wereldwijde beweging van de Heilige Geest om het Lichaam van Christus samen te brengen in eenheid en verzoening. Gods Geest overtuigt Gods kinderen van het gebrek aan eenheid in het Lichaam van Christus. Het gaat dan niet om kerkelijke eenheid, maar om onze eenheid in Christus. Jezus roept ons allen op om één te zijn in Hem, zoals Hij één is met de Vader. Onze individuele eenheid met Christus is de basis voor onze gezamenlijke eenheid in het lichaam van Christus. Jaren later schrijft Johannes dat niemand ooit God gezien heeft, maar dat als wij elkaar liefhebben God in het Lichaam van Christus zichtbaar wordt (1 Johannes 4:12). Onze eenheid in Christus is de sleutel tot wereldwijde opwekking! Deze opwekking begint bij jou. Open je hart voor je broers en zussen uit andere kerken en dank God dat we in Christus kinderen van één Vader zijn geworden.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)