Niet alle vragen worden beantwoord

In de tussentijd worden niet alle problemen opgelost. Niet elke onrechtvaardigheid wordt aan de kaak gesteld. Niet elke misdadiger wordt veroordeeld. Niet alle seksslavinnen worden bevrijd. Niet alle vluchtelingen vinden een thuis. Niet alle vragen worden beantwoord. En niet alle zieken worden genezen.

Er is geen enkele kerk of bediening aan te wijzen waar altijd alle aanwezige zieken worden genezen. Iedere volgeling van Jezus die de opdracht van Jezus om de zieken te genezen serieus neemt worstelt met dit gegeven. Jaren geleden vond ik in Hebreeën 2 antwoord op de vraag waarom niet iedereen waarvoor wij bidden geneest: ‘Alle dingen [dus ook alle ziekten] heeft God onder de voeten van Jezus onderworpen. Want bij dit: alle dingen Hem onderworpen, heeft God niets uitgezonderd, dat Jezus niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat Hem alle dingen [dus ook alle ziekten] onderworpen zijn; maar wij zien Jezus!’ (Hebreeën 2:8-9, NBG).

Bovenstaande verzen lijken een tegenstelling, maar dat is het niet. De woorden schilderen het spanningsveld dat we in deze tussentijd ervaren. Door Jezus’ overwinning over zonde, ziekte en dood zijn ‘alle dingen’ in principe nu al aan Hem onderworpen. Toch zien we in de tussentijd nog niet dat ‘alle dingen’ aan een volkomen herstel onderworpen zijn. Pas als Jezus terugkomt zal het herstel van ‘alle dingen’ plaatsvinden. De waarheid is dat in Jezus’ striemen uiteindelijk de hele schepping genezen en hersteld zal worden.  Feit is dat in de tussentijd nog niet alle zieken genezen worden. De strijd is nog niet gestreden. We leven nog steeds in vijandig gebied, waar een geestelijke oorlog woedt tussen het rijk van de duisternis en het Koninkrijk van het licht.

Uit: Waarom grijpt God niet in?

Gratis themaconferentie in Ede!
Zaterdag 26 mei 2018

Het is een voorrecht om te zien hoe Jezus, wanneer we bidden voor de zieken, telkens weer mensen geneest van allerlei kwalen, psychische ziekten en lichamelijke aandoeningen. Toch is het een gegeven dat niet alle zieken genezen, dat God niet altijd ingrijpt en dat Hij niet altijd beschermt. Hoe gelukkig je je ook voelt, hoe goed je alles ook op de rit hebt, op een dag zul je met een van deze vragen te maken krijgen:

  • Waarom geneest God niet iedereen?
  • Waarom grijpt God niet in?
  • Waarom beschermt God ons niet?

Tijdens deze conferentie willen Wilkin en Corlien je helpen zoeken naar antwoorden op deze vragen, die verassend genoeg alleen te vinden zijn in Gods liefde. God is zó God. Hij doet alles op zijn manier. Wij leven in de tussentijd: de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus. We zitten samen in de boot, op weg naar de overkant: het herstel van alle dingen. Een tijd van geloven zonder altijd te zien! Het is onze wens dat je gaat verlangen om meer van Gods liefde en kracht te zien én dat je meer en meer gaat uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat.’

Deze conferentie is gratis! (inclusief koffie, thee en lunch)