Ogen vol van liefde

Teleurstelling is het resultaat van een onvervulde verwachting. Omdat God geen verwachtingen van jou heeft waar jij niet aan kunt voldoen, kun je Hem ook niet teleurstellen. Bovendien is God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. God staat nooit voor verrassingen: Hij weet alles van tevoren. God kan niet van zijn stuk gebracht worden. God overziet jouw leven in één oogopslag. Hij kijkt er niet van op als je een verkeerde beslissing neemt. Hij valt niet van zijn troon als je gezondigd hebt. Hij kent je en Hij begrijpt je. Hij weet zelfs wat je denkt voordat jij het uitgesproken hebt.

Als je gelooft dat God teleurgesteld is in jou, dan is jouw relatie met Hem gebaseerd op wat jij doet. Je relatie met God is echter nooit gebaseerd geweest op wat jij hebt gedaan, maar op wat Jezus heeft gedaan voor jou! Als je gelooft dat God teleurgesteld is in jou als je gezondigd hebt, dan durf je Hem nauwelijks onder ogen te komen. In plaats van naar God toe te gaan vlucht je van Hem weg. Geloven in Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou houdt je dicht bij Hem en vult je hart met dankbaarheid en blijdschap.

Het is tijd dat je afscheid neemt van de teleurgestelde Vader. De gelijkenis van de verloren zoon leert je dat de vader niet teleurgesteld was toen zijn geliefde zoon weer thuiskwam. Het tegenovergestelde is het geval. De vader ziet zijn zoon al van verre aankomen en snelt hem zonder enige veroordeling tegemoet. Hij valt hem kussendom de hals. Hij kan niet wachtenom zijn zoon te bekleden met demantel van gerechtigheid. Hijherstelt zijn zoon in ere door een zegelring van gezag om zijn vinger te doen en sandalen aanzijn voeten. Nergens lezen we dat de vader teleurgesteld is. Integendeel. Er breekt een groot feest uit met dans en muziek. De thuiskomst wordt uitbundig gevierd.

De ogen van God zijn de enige ogen die ons niets verwijten. Het zijn ogen vol van liefde die alles weten en toch vergeven.

Uit: Hoe God naar je kijkt