Onafgebroken intimiteit

Want dankzij God bent u één met Christus Jezus,
dankzij God is Hij onze wijsheid geworden;
Hij rechtvaardigt, heiligt en bevrijdt ons.
1 Korintiërs 1:30, GN

Door het wonder van het kruis is de levende Jezus in ons komen wonen en zal Hij ons rechtvaardigen, heiligen en bevrijden! Door geloof mogen wij belijden dat wij in Jezus Christus leven en dat al het zijne ook van ons is! De duivel wil ons hier vanaf brengen. Hij wil ons buiten Christus zien te krijgen. Hij wil proberen ons in eigen kracht op te laten treden, zodat onze poging bij voorbaat gedoemd is te mislukken!

Hij zal ons het gevoel proberen te geven dat wij niet met Jezus leven. Door verzoeking, mislukking, lijden en beproeving geeft hij ons een onbehaaglijk gevoel, alsof wij werkelijk niet meer in Hem zijn. Maar niet ons gevoel is de waarheid waarin wij leven. Jezus zelf is de waarheid en als wij in Hem blijven, komt de vijand, maar vindt hij niets om onze relatie met Jezus te verstoren. We mogen leren in alle omstandigheden niet op onszelf te zien, maar op Jezus, die in ons woont. Anders zullen wij ervaren dat onze zondige natuur zich nog steeds laat gelden in ons leven.

Door het wonder van het kruis is er een einde aan het regime van de macht van de zonde gekomen, zodat wij onafgebroken intimiteit met Jezus kunnen hebben!

Uit: Het wonder van het kruis