Onze eenheid met Christus

Onze eenheid met ChristusPaulus maakt met een illustratie duidelijk hoe wij deel hebben gekregen aan de zalving van Christus: ‘God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus [de Gezalfde], in zijn triomftocht meevoert en dat Hij overal door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur’ (2 Korintiërs 2:14, NBV).

Paulus gebruikt het voorbeeld van een Romeinse generaal voor wie een triomftocht door de stad werd georganiseerd. In het Romeinse rijk werd de legeraanvoerder die de vijand had verslagen op een bijzondere wijze geëerd. Zijn vrouw mocht naast hem plaatsnemen in zijn strijdwagen, waar de generaal met een overwinningskrans werd gekroond en werd gezalfd met sterk geurende olie. In de strijdwagen kreeg zij deel aan zijn zalving. De geur van de olie was zo sterk dat aan het einde van de triomftocht iedereen kon ruiken dat ze dichtbij haar man was geweest.

Dit beeld heeft Paulus in gedachten als hij onze eenheid met Christus in de tussentijd beschrijft. Jezus neemt ons mee in zijn overwinning. God heeft Jezus rijkelijk gezalfd met de Heilige Geest en kracht, waardoor mensen bevrijding en genezing ontvingen.  Jezus nodigt ons uit om in de versierde strijdwagen plaats te nemen en deel te krijgen aan zijn zalving.  Overal waar we komen wordt de verfrissende geur van de Gezalfde opgemerkt. Door de kracht van de Heilige Geest worden mensen getroost, bemoedigd, bevrijd, genezen en hersteld. Iedereen zal hierdoor weten dat wij bij Jezus horen en dat Hij leeft. In de tussentijd neemt Jezus ons mee in zijn triomftocht op weg naar de nieuwe wereld.

Waarom grijpt God niet in?Uit: Waarom grijpt God niet in?

Auteur: Wilkin van de Kamp
Pagina’s: 168
Prijs: €15,95