Open je hart voor Gods Woord

De Goede Herder laat je nooit in de steek. Hij zal altijd bij je blijven. Hij wil je helpen bij alles wat je onderneemt. Daarom spoort God je aan om elke dag zijn Woord te overdenken en je hierdoor te laten leiden. Dat is de manier waarop de Goede Herder je leven richting geeft. Het Hebreeuwse woord hagah dat gebruikt wordt voor ‘overdenken’ betekent ook ‘herkauwen’ of ‘mediteren’. Mediteren is niet hetzelfde als bijbelstudie doen. Mediteren is een vorm van ‘herkauwen’: je gaat biddend je Bijbel lezen en de woorden overdenken. Zo open je je hart om God tot je te laten spreken door de verzen die je gelezen hebt. Zo haal je kracht en energie uit het Woord van God. Om sterk te worden en gezond te blijven.

De Duitse verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer vroeg in de jaren dertig aan zijn studenten om elke dag een half uur stille tijd te nemen voor meditatie. Ze kregen de opdracht om aan het begin van de dag slechts één Bijbeltekst te overdenken om te ontdekken wat het Woord van God hen persoonlijk te zeggen had. Hij zei: ‘We vragen niet wat het Woord anderen te zeggen heeft. We bereiden geen preek voor, maar wachten op grond van de belofte dat Gods Woord nooit leeg tot Hem zal terugkeren en bewaren het in ons hart. Onze eerste gedachte en het eerste woord van elke nieuwe dag behoren God toe. Pas dan kunnen we die dag als een geschenk van God ontvangen.’

Uit: U bent altijd bij mij